איך עושים מדיטציה

צעדים למדיטציה

צעד 1 הרפייה
Do meditation 1 לשחרר מתח ולחץ ולהביא את המיינד והגוף למצב של שקט ושלווה...
צעד 2  ריכוז
Do meditation 2 ברגע שאני נרגע: אני מתמקד במחשבות שאני בוחר...
ריכוז מאפשר לי להשתמש בזמן שלי באופן מועיל.
צעד 3 הרהור
Do meditation 3 אני מתבונן ומהרהר באופן עמוק לגבי עצמי, העולם הפנימי שלי והערכים שלי.
צעד 4 הגשמה
Do meditation 4 הגשמה מתקיימת כאשר ההבנה והרגשות שלי משתלבים, ואני חווה מציאות עמוקה יותר, משמעותית יותר בתוכי...
צעד 5 מדיטציה
Do meditation 5 המדיטציה מתמקדת במחשבה ומאפשרת לי לזכור את המהות הנצחית שלי, את הזהות המקורית שלי... ולעורר מחדש מצב נפלא של מלאות ושביעות רצון...